Shenzhen YIQE Automation CO.,LTDایمیل:metalwork@yeah.net
Wechat ID: jason21227
Skype ID: jason21227
PRODUCT DETAILS

در      از چ ن CNC با دقت جات قطعات آلوم ن وم قطعات است

در     و 4 محور CNC فرز و تبد ل، از جمله ماش نکار سطح 3D پ چ ده؛ به عنوان ک دقت چ ن تول د قطعات آلوم ن وم ، ما در 2، 3 و nbsp تخصص. ه چ کار برا ما ب ش از حد پ چ ده است! ما م توان م قطعات به اندازه ها مختلف، تنظ م متعدد ا عمل ات پ چ ده مقابله با، دشوار به تعم ر قطعات و مواد سخت به ماش ن. هر چه ا ن کار، ما مراقبت از آن را!

در     با ب ش از 10 & nbsp؛ در سال تجربه و خدمات ماش نکار فرز در صنعت ساخت ما به سخت کار برا ارائه قطعات دق ق و ق مت رقابت . ما همچن ن قطعات کشت به هر نقطه در جهان با سر ع و دق ق times.We چرخش م دانم شما بس ار از شرکت ها CNC را انتخاب کن د به طور که چرا ما در تلاش برا ک از شر ک ماش نکار قابل اعتماد و حرفه ا است. ما عرضه قطعات دق ق به تول د کنندگان نصب شده مختلف تجه زات.

در      از محصولات و آمپر ما؛ ماش نکار خدمات است

<عرض م="" ز="100 " مرز="0" cellspacing="0" cellpadding="0" کلاس="جدول">                                            

در                     ماش نکار دق ق                 

                

در                     خدمات فرز                 

                

در                     مجامع                 

                

در                     خدمات آلوم ن وم ر خته گر                 

                

در                     خدمات برش ل زر                 

                

در                     خدمات حفار                 

                

در                     خدمات آلوم ن وم اکستروژن                 

                

در                     خدمات ساخت فلز                 

                

در                     لامپ ها & amp؛ ججس                 

                         <سبک td="کلمه شکستن: شکستن همه؛">                 

در                     سنگزن خدمات                 

                

در                     محوطه                 

                

در                     خدمات بازرس                 

                

در                     خدمات سفارش ماش ن فروشگاه                 

                

در                     دق ق CNC خدمات تول د                 

                

در                     خدمات نمونه ساز                 

                

در                     عطف خدمات                 

                

در                     خدمات جوشکار                 

                

در                     دق ق قطعات ماش ن                 

                          

در     و مواد موجود است

<عرض م="" ز="100 " مرز="0" cellspacing="0" cellpadding="0" کلاس="جدول">                                            

در                     فلزات                 

                                                            

در                     آلوم ن وم                 

                

در                     انواع است ل ضد زنگ                 

                

در                     فولاد نورد سرد و                 

                

در                     فولاد نورد گرم را برداشتم و روغن                 

                

در                     فولاد گالوان زه                 

                

در                     ابزار فولاد                 

                                          

در                     فلز مس                 

                

در                     برنج                 

                

در                     برنز                 

                

در                     4130/4140/4340 فولاد                 

                

در                     آلوم ن وم برنز                 

                

در                     آل اژ                 

                                                            

در                     پلاست ک                 

                                                            

در                     Delrin                 

                

در                     پ و س                 

                

در                     پل کربنات                 

                

در                     فنول ک                 

                

در                     ABS                 

                

در                     استال                 

                

در                     آکر ل ک                 

                         <سبک td="کلمه شکستن: شکستن همه؛">                 

در                     کامپوز ت پلاست ک                 

                

در                     فا بر گلاس                 

                

در                     نا لون                 

                

در                     پل ات لن                 

                

در                     ز رچشم نگاه کردن                 

                

در                     تفلون                 

                

در                     HDPE                 

                          

در     هدف ما ا ن است به راه انداز طولان و قابل اعتماد روابط مدت با مشتر ان از طر ق تعهد به ارائه سفارش قطعات آلوم ن وم دقت و خدمات فرز سفارش و nbsp؛ برا د دار با ن ازها فرد هر مشتر .

در     
از

Hot Tags: CNC با دقت جات قطعات آلوم ن وم قطعات، چ ن، تول د کنندگان، کارخانه، سفارش
محصولات مرتبط

پرس و جو

HOME را / محصولات را / < ک="" کلاس="{$$ $ $ 2}"> کارخانه را / ما که هست م را / تماس با ما کن د
<د t=""> شنژن YIQE AUTOMATION CO.، LTD ک علامت
اضافه کردن: NO.11 منطقه صنعت ، Dingjialing، Tongle، LONGGANG ناح ه، شنژن . علامت
تلفن: 0086-755-84615145 علامت
اوباش: 8613424212601 علامت
پست الکترون ک: metalwork@yeah.net کن د
علامت
وب سا ت: machining-service.com
ارتباطات
Bookmark us today!