Shenzhen YIQE Automation CO.,LTDایمیل:metalwork@yeah.net
Wechat ID: jason21227
Skype ID: jason21227
PRODUCT DETAILS

در سفارش کن د & nbsp؛ آلوم ن وم ر خته گر دق ق تول د کننده بخش است

در ر خته گر آلوم ن وم است ک فرا ند تزر ق آلوم ن وم و ا آلوم ن وم از آل اژ تحت فشار، که به تول د قطعات در حجم بالا در هز نه ها پا ن، آلوم ن وم نرمال برا ر خته گر قالب مورد استفاده، A380 است، قطعات ر خته گر دق ق آلوم ن وم ر خته به طور گسترده ا در زم نه ها مختلف استفاده م شود.

در در صنا ع & nbsp؛ در خدمت کرده است:

اتوماس ون و مهندس کنترل

خودرو و ساخت و ساز خودرو

در صنعت روشنا

در صنعت برق

در صنعت مخابرات

در صنعت بسته بند

در تول د ماش ن ابزار

در تکنولوژ پزشک

کاغذ و ماش ن آلات چاپ

در طراح ماش ن سفارش و ساخت

ک چرخه ر خته گر کامل م تواند از ک ثان ه برا اجزا ر خته گر کوچک به دق قه برا ر خته گر از بخش بزرگ، متفاوت است که باعث م شود ر خته گر آلوم ن وم ر خته fastes روش ت دسترس برا تول د با ک ف ت آلوم ن وم و آمپر بالا؛ قطعات آل اژ آلوم ن وم با دقت بالا

از مزا ا استفاده از آلوم ن وم ر خته گر شده

* & nbsp؛ در ک ط ف گسترده ا از اندازه ها و اشکال از & nbsp؛ را م توان با روند اقتصاد متوجه

* & nbsp؛ برا اصلاح ب شتر طراح ، ماش نکار CNC م توان مورد استفاده، ک بار مورد ن از

* مجتمع قطعات ر خته گر با دقت ابعاد بالا و ثبات نسبت به د گر فرآ ندها تول د انبوه

در * قطعات مرگ آل اژ آلوم ن وم را م توان با سطوح صاف و ا بافت

* و nbsp ساخته شده؛ آلوم ن وم ر خته قطعات باز گران قو هستند و طول عمر طولان

در ا ن است که هم شه ما تعهد به ارائه به مشتر ان بالاتر ن قطعات با ک ف ت و قطعات، دقت محصولات ر خته گر ، تحو ل به موقع، در هر زمان. ما در تلاش برا ا جاد و حفظ همکار قو با مشتر ان، بر اساس اعتماد و اطم نان. ما خودمان را انجام عنوان ک فرمت از customers'organization ما.

pls احساس را گان برا تماس با ما برا ر خته گر آلوم ن وم خود را و ن ازها ماش نکار سفارش !

در
از

Hot Tags: سفارش آلوم ن وم ر خته گر دق ق محصولات بخش، چ ن، تول د کنندگان، کارخانه، سفارش
محصولات مرتبط

پرس و جو

HOME را / محصولات را / < ک="" کلاس="{$$ $ $ 2}"> کارخانه را / ما که هست م را / تماس با ما کن د
<د t=""> شنژن YIQE AUTOMATION CO.، LTD ک علامت
اضافه کردن: NO.11 منطقه صنعت ، Dingjialing، Tongle، LONGGANG ناح ه، شنژن . علامت
تلفن: 0086-755-84615145 علامت
اوباش: 8613424212601 علامت
پست الکترون ک: metalwork@yeah.net کن د
علامت
وب سا ت: machining-service.com
ارتباطات
Bookmark us today!